01 SAM4S XPlained – instalacja

Poniżej przedstawie instalacje zestawu testowego SAM4S XPlained produkcji firmy Atmel obecnie Microchip.

Cały zestaw przychodzi do nas w ładnym pudełku, w którego zestaw wchodzi płyta uruchomieniowa oraz kabel USB, niestety nie ma żadnych sterowników. Po podłączeniu do komputera system nie rozpoznaje urządzenia i nie widzimy go w środowisku Atmel Studio 7. W związku z tym wymagane jest pobranie sterowników ze strony poniżej:

http://www.atmel.com/webdoc/sam4s16xplained/sam4s16xplained.DriverInstallation.list.html

, która przenosi nas na stronę firmy SEGGER będącej autorem oprogramowania do programatora J-Link wbudowanego w zestaw. Na stronie pokazanej poniżej wybieramy J-Link Softwer and Documentation Pack:

a, następnie wybieramy J-Link Softwer and Documentation Pack for Windows:

 

Teraz przejdźmy do omówienia kompilacji programu w środowisku Atemel Studio 7. Aby skompilować nasz program, należy kliknąć przycisk Play oznaczony poniżej:

Program zostanie skompilowany poprawnie, w dolnym oknie zobaczymy komunikat jak poniżej:

, aby wgrać program do układu, należy wcisnąć przycisk 1 (oznaczony poniżej) , aby załączyć okno narzędzi do programowania. Następnie w z pola wyboru 2, wybieramy programator J-Link, a następnie z pola wyboru 3 wybieramy interfejs JTAG. Teraz jeśli ponownie skompilujemy program to układ automatycznie pod udanej kompilacji wgra go do naszego procesora.

Druga metoda programowania wymaga wyboru z menu Tools narzędzia, Device Programming,

, następnie otworzy się nam nowe okno, w którym wybieramy  1 narzędzie Tools J-Link, potem 2 – typ układu SAM4S16C ( powinien  być domyślnie wybrany), potem 3 typ połączenia JTAG, a następnie klikamy Apply, aby uzyskać połączenia z naszym układem.

, następnie z zakładki oznaczonej 1 – Memories wybieramy opcję 2 – program. Mamy też możliwość zgrania programu z układu oznaczoną 3 – Read, oraz opcję wyczyszczenia programu oznaczoną 4 – Erase now.

Jeżeli po wyłączeniu programu i ponownym jego włączeniu nie możemy znaleźć okna z naszym programem main.c, to możemy je włączyć przy użyciu zakładki Solutions Explorer znajdującej się po prawej stronie jak poniżej. Mamy tam również dostępny katalog Dependecies gdzie dostępne są biblioteki h, które możemy wykorzystać w naszym programie, korzystając z ich funkcji:

Jeżeli program nie skompiluje się prawidłowo to informacje o błędach wyświetli się w oknie Error List i będą wyglądać jak poniżej.